steampunk heart

Психолог 3-6-9

Предлага индивидуални психологически консултации, семейни психологически консултации, както и фирмени консултации. Психологията е млада наука, също както човека е най-младия член на голямото семейство на Земята. Обвита в мистерия и суеверия, а всъщност психологическата наука е опитът, да се дешифрира загадката на човешкия ум. Разглежда и изучава човека като една цялостна вселена от множество подсистеми и разклонения, стигайки в дълбочината на безкрайната човешка душа и най-мощното притежание – сърцето. 

Разбира се, ние съвременните хора не живеем в идеална среда, нито имаме идеален старт. Подложени на непрекъснати забрани и правила, на динамика извън естествените човешки ритми на съществуване. В надпревара сами със себе си, ние много често се озоваваме в непознати и объркващи ситуации. Изпитваме несигурност, стрес и притеснение. Повлечени от живота и неговите трудности, отлагаме да обърнем внимание на най-важното в нашият свят, а именно, нас самите. Психологията е подходяща за всички хора, достигнали до този етап. Подминали го. Заседнали някъде. В очакване.