steampunk heart
Статии

Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е вид краткосрочна психологическа помощ (от една до петнадесет срещи), насочена към идентифициране на причините за специфичните проблеми, тяхното решаване и възстановяване на емоционалния баланс.

Цели и задачи на психологическото консултиране:
Основната цел на това консултиране е да подпомогне човека в решаването на проблемите, пред които е изправен.
Основните задачи в психологичното консултиране са:
– емоционална подкрепа
– разширяване на съзнанието и повишаване на осъзнаването
– съдействие в решаването на неговите лични проблеми
– промяна на отношението на човека към проблема
– промяна в отношението на човека към социалната среда и към себе си
– успешна адаптация и преодоляване на трудностите
– повишаване на устойчивостта на стреса
– разработване на реалистична оценка на заобикалящата действителност
– помощ при решаване на проблеми, свързани с различни заболявания

Психологичното консултиране е сравнително лесна форма на психологическа помощ в сравнение с психотерапията, по-повърхностна и по-малко дългосрочна работа.

Етапи на психологическо консултиране:

По време на сесията за психологическо консултиране, консултантът внимателно изслушва клиента, задава въпроси и разяснява и допринася за по-ясно и по-точно разбиране на границите на клиента и неговите причини. По време на сесията консултантът информира клиента и за механизмите на психологическата защита, подсъзнателните мотиви и др.

В работата си психологът се ръководи от факта, че самият клиент знае източниците на своите трудности и проблеми. Необходимо е само да се помогне на човек да намери това знание, да осъзнае, формулира, приеме и въз основа на това знание да намери начини за решаване на този проблем или проблеми. В процеса на комуникация се разбира, когато се появи проблемът, какво го е породило и как може да бъде решен. Търсим наличните ресурси на клиента за решаване на тази проблемна ситуация. Избират се най-добрите опции, обсъжда се как тези решения могат да въздействат в живота, какво може да се направи в близко бъдеще (понякога, буквално утре) и чрез действие се постигат реални промени.

Плюсове и минуси на психологическото консултиране:

Предимството на психологическото консултиране е, че още на първите срещи клиентът може да намери отговора на въпроса, който го измъчва и да измисли собствените си изходи от ситуацията, използвайки ресурсите, които има в момента. Недостатъците са, че за решаване на дълбоки лични проблеми, дългогодишни междуличностни проблеми, проблеми на отглеждането на деца и юноши, психологическото консултиране може да се използва само в много ограничени случаи, а именно за решаване на много локални и специфични проблеми. За по-радикални промени обаче психотерапевтичната помощ ще бъде за предпочитане в тези случаи.