steampunk heart
Статии

Семейна терапия

Семейството е един единен жив организъм, който се ражда, живее, среща различни проблеми, понякога се разболява, уморява, радва се, раздава се, изпитва болка, спира, експлоадира, адаптира се. Семейството е система, в която хората не само водят съвместен живот и споделят ежедневието, но и са свързани помежду си с много тънки нишки на взаимоотношения. Всички части на тази система си влияят взаимно и взаимно въздействат (положително или негативно) върху поведението на другите.

Семейството е „жив организъм, който наподобява по-скоро пламък, отколкото кристал“, пише психотерапевтът А. В. Черников. И пламъкът трябва да се поддържа, иначе ще изтлее и ще останат само въглища и пепел, а не кристали. Когато болката се появи в коя и да е част на този организъм, семейството има два избора; бягство от тази болка или намеса, понякога дори с по-драстични и крайни мерки на възстановяване. В семейството възникват много психологически проблеми, което е нормално, особено когат се намесват и други роднини. И ако възникнат трудности, те засягат всеки един член на семейството. Всичко, което чуваме, виждаме, говорим в семейството в детска възраст, се помни от тялото ни и трудностите могат да се появят по-късно в зряла възраст. Детето може да не си спомня ситуации от детството, но в зряла възраст проблемът може да се изрази по различни, независими от обсстоятелствата средства и това често води до неразбиране, защо понякога действаме по определен начин. И тук идва на спасение семейната терапия.

Системната семейна терапия е психологическа помощ за семейството, за да даде нов живот на семейната единица, а не да се носи бремето на детските страдания, да не копират моделите на поведение на собствените си майки и бащи, и след това да се обвиняват за това. Семейството е цял организъм. Работата с един член на семейството може да доведе до добър резултат, но след завръщането си в семейството човек, след известно време се връща към първоначалното си състояние, тъй като семейството е мощен източник на сила и влияние. Когато семейството решава да предприеме семейна терапия, то е готово да покаже кураж да погледне проблемите отстрани. През целия си живот семейството преминава през много от така наречените природни кризи: отделяне от родителите, брак, бременност, раждане на деца, промяна на местоживеенето, работа и др. И на всеки етап от развитието, старите методи за разрешаване на ситуации може да не работят – трябва да търсите и да изпробвате нови.

Във всяко семейство съществуват определени механизми на поведение. Определена семейна структура предопределя какво и как да се държат членовете на семейството, взаимодействащи един с друг. В здравите семейства структурата на семейството е динамична и предлага алтернативно поведение. Ако структурата на семейството е твърда, фиксирана или има пълно отсъствие на един от родителите, тогава деца от такива семейства могат да имат гранични невропсихиатрични разстройства. Защо семейството решава да предпиеме семейна психотерапия? Най-вероятно, защото животът не е такъв, какъвто трябва да бъде, и не знаят какво да правят. Отношенията през годините могат да се превърнат в „застояла вода“, която трябва да бъде раздвижена, а „миризмата” не винаги е приятна. На семейна сесия за психотерапия всеки член на семейството има възможност да говори, а задачата на терапевта е да осигури атмосфера на комфорт и безопасност за всички участници в процеса.

Бихме искали да подчертаем, че семейният психотерапевт не поставя задачата да се сменят членовете на семейството. Да се научим да разговаряме помежду си, „да танцуваме заедно“, да се адаптираме към партньор. Семейната терапия е за истински хора, с истински взаимоотношения. Терапевтът е човешко влияние, което влиза в този процес за известно време. Това, което се случва по-нататък, вече зависи от семейството. Идентичността на терапевта е само ключът, който поставя този механизъм в движение. И те сами трябва да разгънат „колелата“ на механизма, наречен семейство. Ролята на семейния психотерапевт е да им помогне да погледнат в себе си и да поемат пълната отговорност за своите решения и за живота си. Има различни методи, по които това да се случи, за да се получи обновяване и да се ожови застоя в семейния живот. Дори понякога е необходимо да се получи нарушаване на равновесието, за да се роди нещо ново във връзката.