steampunk heart

Корпоративен психолог

Фирмено психологическо консултиране

Психологическите консултации, в корпоративна среда дават забележителни резултати и са широко използвани във всички икономически сектори на бизнеса и публичния сектор.

Повишаване на емоционалната интелигентност, продуктивност, сътрудничество в работните групи, лидерство и лоялност към компанията са на първите места по търсени качества на човешкия ресурс в компаниите.

Намаляване на гнева, агресията, безпокойството, стреса и конфликтите са в основата на един стабилен човешки фактор за развитие на компаниите и фирмите в широк мащаб.

Нашето консултиране има системен подход към справяне и развитие на гореизброените, които възникват на ниво отделен човек, работна група и цялата компания. Нашите консултации варират от обучения за емоционално разбиране и решаване на конфликти, до управление на стреса и умения в работна среда. Както и към развитие на личностите с оглед на техния потенциал. Тийм билдинг обучения и тренинги.

Цени:

  • по договаряне